dokumenty kadrowe pracownika

W lekturze o drukach do ZUSu znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych druków rozliczeniowych dodatkowo formularzy wyrejestrowujących a zarówno m.in. wzory wypełnionych dokumentów powiązanych.

Czytaj więcej

kadry i płace po angielsku

Podręczny zestaw kodeksów z aspektu prawa pracy, wskutek któremu\r\nosoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły\r\nsprawdzić czyli potwierdzić zgodność podejmowanych poprzez siebie decyzji\r\npersonalnych z przepisami prawa. \r\nStan prawny wydania to marca r. W tym dniu wchodzą bowiem w życie\r\nprzepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie upoważnień rodzicielskich pracowników. Pozycja bibliograficzna odnosi się również do wcześniejszych zmian nowelizacyjnych, które weszły w życie w pierwszych miesiącach r., dotyczących m.in.: - umów terminowych (przepisy obowiązują od .. r.), - dokumentacji urlopów rodzicielskich terminowych (przepisy obowiązują od .. r.), - czyli wysokości odpisów na zakładowy kieszeń świadczeń socjalnych na r. terminowych (przepisy obowiązują od .. r.).\r\n Pozycja bibliograficzna przepisy i zestawienia kadrowe obejmuje zestaw niezbędnych artykułów prawa pracy również przydatne\r\ntabelaryczne zestawienia. Znajdą w niej Państwo m.in.:- bieżący tekst Kodeksu pracy i najważniejsze akty legislacyjne z dziedziny zatrudniania pracowników,- przepisy zebrane w grupach tematycznych,- informację o treści regulacji przy każdym artykule,- przypisy informujące o przepisach przejściowych dodatkowo ułatwiające szybkie odnalezienie kodeksów wykonawczych,- tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych,- akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym,- regulację kontaktów z przedstawicielami załogi,- indeks rzeczowy zawierający wszystkie akty prawne.

outsourcing kadrowo płacowy

publikacja internetowa to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach do

optima kadry i płace demo

Do końca roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

program kadrowo płacowy

Celem opracowania jest kompleksowe reprezentacja tematyki tworzenia regulaminu z

Czym się zajmujemy

System okresowych ocen pracowniczych jest wcześniej zadomowiony w wielu firmach w Polsce, toż nieraz nie działa prawidłowo. Równie wiele firm nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego tak się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zapoznać się z niniejszą publikacją i z racji niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, jakie pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, które pozwalają zapracować narzędzia do rzetelnej oceny pracowników dodatkowo odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, aby przeprowadzić czytelnika przez w dobrym stanie sprawa sądowa planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami również uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W artykule można odnaleźć inspiracje przydatne również przy tworzeniu jakim sposobem i modyfikacji istniejących poprzednio rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej publikacji artykułu daje czytelnikowi: - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście poprzez sprawa sądowa wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - pożyteczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika w jaki sposób i całej organizacji, - przykłady regulaminów i formularzy, - wyrażenie omowne procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, aby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - z okładem tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.