Akcyza

  • Dokumentacja wewnętrzna W artykule całościowo
    Dokumentacja wewnętrzna W artykule całościowo
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 0

    Dokumentacja wewnętrzna. W artykule całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia.


Top