BHP w spółce

  • wdrażania systemu HACCP procedury
    wdrażania systemu HACCP procedury
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: BHP w spółce | Komentarze: 0

    wdrażania systemu HACCP procedury. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia.


Top