Czas pracy

 • kadry i płace w podmiotach leczniczych
  kadry i płace w podmiotach leczniczych
  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  kadry i płace w podmiotach leczniczych Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż pragnienie merytorycznej, szczegółowej znajomości odnośnie do ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem wprzódy 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych.


 • Zobacz kiedy skrócony czas pracy w
  Zobacz kiedy skrócony czas pracy w
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  Zobacz kiedy skrócony czas pracy w koronawirus w upały - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką powinno się kreować oddzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do nowych wymogów wypada.


 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów.


 • Zobacz jaki czas pracy w koronawirus kierowcy nowe rozporządzenie
  Zobacz jaki czas pracy w koronawirus kierowcy nowe rozporządzenie
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  Zobacz jaki czas pracy w koronawirus kierowcy - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć rozdzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do śmiałych wymogów powinno się uporządkować wygląd podstawowego.


 • Koronawirus a Nowe zasady prowadzenia
  Koronawirus a Nowe zasady prowadzenia
  Dodany: 2020-05-11 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 1

  Koronawirus a Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i czas pracy to szczególnie dokonywanie optymalnych wyborów. Odpowiedziana organizacja przygotowująca się do planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy powinna dopełniać wyborów mając na uwadze istota szczególnie natura wykonywanej rzez pracownika pracy. W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych Kodeksie pracy co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie trudnych decyzji i dokonywanie.


 • Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację W języku angielskim
  Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację W języku angielskim
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 1

  Rozkład dowodu w sprawach o dyskryminację. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest często na jedną osobę, toż może zarówno tyczyć się.


 • Delegacje podróże służbowe 2020 Nocleg w
  Delegacje podróże służbowe 2020 Nocleg w
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 2

  Delegacje podróże służbowe 2020 Nocleg w podróży służbowej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jakże dodatkowo rozbieżności w stosowaniu kodeksów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników.


 • Zatrudnienie pozapracownicze w zakresie prowadzenia działalności
  Zatrudnienie pozapracownicze w zakresie prowadzenia działalności
  Dodany: 2020-01-18 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 1

  Zatrudnienie pozapracownicze w zakresie prowadzenia działalności. listopada upłynie maksymalny zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych.


 • Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
  Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
  Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 5

  Zasady przyznawania świadczeń z funduszu. Opodatkowanie osób wykonujących czynności zarazem na terenie kilku państw członkowskich. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw przeszło osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz.


 • diety krajowe i zagraniczne Pracownicy
  diety krajowe i zagraniczne Pracownicy
  Dodany: 2019-11-06 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 2

  diety krajowe i zagraniczne. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża zakres : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w toku transgranicznego.


Top