Gospodarka nieruchomościami

  • Opłaty za wieczyste użytkowanie
    Opłaty za wieczyste użytkowanie
    Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami | Komentarze: 0

    Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej czyli którym stworzono.


Top