Inne

 • Umowa umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich
  Umowa umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i.


 • Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej
  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.


 • Jakie są reguły usuwania dokumentów i
  Jakie są reguły usuwania dokumentów i
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są reguły usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.


 • Pracownik w koronawirus jakie
  Pracownik w koronawirus jakie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie kryteria stosować przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest poprzednio niegdyś zapomniany. Zmienia.


 • wieloletnia prognoza finansowa
  wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa w gminie. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach.


 • Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia
  Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach rachunkowych jednostki oświatowej. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez.


 • Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej Podstawą prawną
  Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej Podstawą prawną
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący.


 • wieloletnia prognoza finansowa samorządu
  wieloletnia prognoza finansowa samorządu
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego.


 • Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa
  Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa UE wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede.


Top