Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa

Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa

Legalny pobyt na podstawie wydanych przez inne państwa UE wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione jak obecnie zgodnie z prawem zalegalizować pobyt i pracę /sezonową cudzoziemca w Polsce! zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. czy i na jakich zasadach cudzoziemiec może zdalnie wykonywać pracę na kwarantannie! ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Top