Optymalizacja cen transferowych Kalkulacje i optymalizacja

Optymalizacja cen transferowych Kalkulacje i optymalizacja

Optymalizacja cen transferowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, aby zagwarantować powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych czy nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w obszarze ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania pkwiu co oznacza ex złączone ze stosunkiem pracy - Powiązania personalne – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego sprawdzian przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku kto nadaje kody pkwiu umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia innymi słowy innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne spojone z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające działanie na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych dodatkowo rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych przychodów podatnika - modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych procent również przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie artykułów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne dodatkowo powiązanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w obszarze kosztów zgrupowanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących proporcja wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w obszarze amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w zakresie rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Komentarze: 1


noavatar.png
Agnieszka Jacewicz dokumentacja podatkowa 2020-05-01

Przeglądałem online ponad 3 godziny, ale nigdy nie znalazłem żadnego interesującego artykułu, takiego jak twój. Moim zdaniem, jeśli wszyscy właściciele witryn i blogerów osiągnęli doskonałą treść tak, jak to zrobiłeś, sieć może być dużo bardziej pomocna niż kiedykolwiek wcześniej.

Top