wieloletnia prognoza finansowa samorządu

wieloletnia prognoza finansowa samorządu

wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny siła zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na rozlicznych poziomach zarządzania), jakże również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one jakże największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej szybka nauka ksiegowania Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz nauka ksiegowania na kontach powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Top