kadry i płace po angielsku

img

Podręczny zestaw kodeksów z aspektu prawa pracy, wskutek któremu\r\nosoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły\r\nsprawdzić czyli potwierdzić zgodność podejmowanych poprzez siebie decyzji\r\npersonalnych z przepisami prawa. \r\nStan prawny wydania to marca r. W tym dniu wchodzą bowiem w życie\r\nprzepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie upoważnień rodzicielskich pracowników. Pozycja bibliograficzna odnosi się również do wcześniejszych zmian nowelizacyjnych, które weszły w życie w pierwszych miesiącach r., dotyczących m.in.: - umów terminowych (przepisy obowiązują od .. r.), - dokumentacji urlopów rodzicielskich terminowych (przepisy obowiązują od .. r.), - czyli wysokości odpisów na zakładowy kieszeń świadczeń socjalnych na r. terminowych (przepisy obowiązują od .. r.).\r\n Pozycja bibliograficzna przepisy i zestawienia kadrowe obejmuje zestaw niezbędnych artykułów prawa pracy również przydatne\r\ntabelaryczne zestawienia. Znajdą w niej Państwo m.in.:- bieżący tekst Kodeksu pracy i najważniejsze akty legislacyjne z dziedziny zatrudniania pracowników,- przepisy zebrane w grupach tematycznych,- informację o treści regulacji przy każdym artykule,- przypisy informujące o przepisach przejściowych dodatkowo ułatwiające szybkie odnalezienie kodeksów wykonawczych,- tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych,- akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym,- regulację kontaktów z przedstawicielami załogi,- indeks rzeczowy zawierający wszystkie akty prawne.

  • W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie
  • Controlling  czemu służy audyt wewnętrzny audyt ma ukazać Controlling czemu służy audyt wewnętrzny audyt ma ukazać
  • Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia
  • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 2  artykuł o Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 2 artykuł o
  • cit 8 a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika cit 8 a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika
Top