Kategorie: 248

 • Istota i potrzeba coachingowego
  Istota i potrzeba coachingowego
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników.


 • Umowa umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich
  Umowa umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i.


 • Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej
  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.


 • Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia.


 • Jakie są reguły usuwania dokumentów i
  Jakie są reguły usuwania dokumentów i
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie są reguły usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.


 • Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać
  Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.


 • Prawo restrukturyzacyjne jakim
  Prawo restrukturyzacyjne jakim
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem stworzyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.


 • Pracownik w koronawirus jakie
  Pracownik w koronawirus jakie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie kryteria stosować przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest poprzednio niegdyś zapomniany. Zmienia.


Top