KRiO

  • Informacji o przyznaniu świadczenia
    Informacji o przyznaniu świadczenia
    Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: KRiO | Komentarze: 0

    Informacji o przyznaniu świadczenia. Tryb uzyskiwania praw obowiązki administratora danych. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje.


Top