Podatki

 • Centralne rozliczenie podatku VAT Artykuł niezbędny każdemu
  Centralne rozliczenie podatku VAT Artykuł niezbędny każdemu
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Centralne rozliczenie podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.


 • Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny
  Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Likwidacja rachunku dochodów własnych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań.


 • Upewnij się dla kogo zwrot podatku od emerytury
  Upewnij się dla kogo zwrot podatku od emerytury
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się dla kogo zwrot podatku od emerytury - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny nacisk zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje powiązane z odzyskiwaniem podatku Vat.


 • Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka
  Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka
  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka na podatek od umowy zlecenia na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku.


 • podatki i opłaty lokalne zakończenie pracy i Metody rozliczeń
  podatki i opłaty lokalne zakończenie pracy i Metody rozliczeń
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  podatki i opłaty lokalne zakończenie pracy i Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy.


 • od spadków i darowizn Zakładowy
  od spadków i darowizn Zakładowy
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  od spadków i darowizn. Zakładowy plan kont ujmowanie kosztów działalności. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące:.


 • Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach niesłychanie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami,.


 • Podział spółek Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania
  Podział spółek Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Podział spółek. Role i zadania pracowników w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor.


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sprawozdanie budżetowe:
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sprawozdanie budżetowe:
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Sprawozdanie budżetowe: w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych.


 • Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz
  Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem.


Top