pracownik kadr i płac

img

Artykył obejmuje szczegółowe peryfraza przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a również problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania opłaty wypłacanych z funduszu. W artykule opisano zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym między innymi zadania dotyczące: - obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego, - ustalania i treści regulaminu ZFŚS, - relacji wśród pojęciem aktywności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego, - sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, - środków ochrony prawnej, - powstania i zakończenia działalności funduszu. Rozważania zaprezentowane w publikacji poparte pozostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i trybunałów apelacyjnych, także literaturą przedmiotu. Ponadto na rzecz lepszego zrozumienia omawianych kwestii zaprezentowano liczne przykłady i użyteczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Publikacja na rzecz pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie aktywności socjalnej. Pogłębiona rozpatrywanie kodeksów prawa również bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje także pragmatyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób realizowania pracy poprzez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, normy zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.. normy dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie aspektu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i specyfikacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy dodatkowo wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe

  • Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje
  • Zobacz kiedy skrócony czas pracy w Zobacz kiedy skrócony czas pracy w
  • Nowe prawo budowlane  zmiana trybu Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  • Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację
  • rozliczenie delegacji wzór Pracownicy migrujący: rozliczenie delegacji wzór Pracownicy migrujący:
Top