Prawo

 • Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia.


 • Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać
  Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.


 • Prawo restrukturyzacyjne jakim
  Prawo restrukturyzacyjne jakim
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem stworzyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.


 • Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie
  Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent.


 • artykuł 42 ustawy o ochronie osób i mienia
  artykuł 42 ustawy o ochronie osób i mienia
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  artykuł 42 ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 kary odsetki od zaległości korekty
  Gospodarka odpadami BDO 2020 kary odsetki od zaległości korekty
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gospodarka odpadami BDO 2020 kary odsetki od zaległości korekty wykazów Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko.


 • Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji
  Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Porządek obrad (wprowadzanie zmian) prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym.


 • Strona www jest przeznaczony przede
  Strona www jest przeznaczony przede
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.


 • Artykuł unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się
  Artykuł unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się
  Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Artykuł unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach dodatkowo dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a także prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego rzetelny sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także regułę ne dwukrotnie in idem procedatur; postanowień ogólnych –.


Top