Prawo restrukturyzacyjne jakim

Prawo restrukturyzacyjne  jakim

Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem stworzyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje jakie są tryby upadłości konsumenckiej? wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? a zarówno wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania kiedy sąd może nie uwzględnić wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top