program kadry i płace dla małych firm

img

Od lipca r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury czyli renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, razem z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o aspekt obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, złączone ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, jakich celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W publikacji sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy. Z publikacji dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,- których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego,- jakże potrącać alimenty,- w jaki sposób postąpić, w razie kiedy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,- jakże powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może osiągać cenę firmę niewywiązywanie się z obowiązków względem kancelarii komorniczej,- jakim sposobem spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, kiedy pracownik niedużo zarabia,- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

  • Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł niezbędny
  • wieloletnia prognoza finansowa samorządu wieloletnia prognoza finansowa samorządu
  • Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia Tarcza antykryzysowa 40 dofinansowanie do wynagrodzenia
  • Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje
  • Audyt i kontrola zarządcza co to jest cel artykułu o Audyt i kontrola zarządcza co to jest cel artykułu o
Top