Rachunkowość

 • kosztami organizacji pozarządowej w tym: koszty administracyjne
  kosztami organizacji pozarządowej w tym: koszty administracyjne
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie w fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg wybitnie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, aktualnych.


 • cit 8 a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika
  cit 8 a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  cit 8 a wspólnota mieszkaniowa i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.


 • Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację
  Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy.


 • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 2 artykuł o
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 2 artykuł o
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 2 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu.


 • Rachunkowość finansowa Faktura jako podstawowe
  Rachunkowość finansowa Faktura jako podstawowe
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art pomagier ds. księgowości. To pierwszy, mimo to niezwykle poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób jakie ostatnio pracują w działach rachunkowości czyli chcą nie wcześniej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków również.


 • Rachunkowość budżetowa 2020 Nadrzędne
  Rachunkowość budżetowa 2020 Nadrzędne
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 2

  Rachunkowość budżetowa 2020 Nadrzędne zasady rachunkowości także ich przeróbka poprzez szczególne reguły dotyczące rachunkowości budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej znajomości w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych.


 • Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych Kalkulacja kosztów robocizny
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych Kalkulacja kosztów robocizny
  Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych. Kalkulacja kosztów robocizny. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych.


Top