Sektor publiczny

  • Otwarcie prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
    Otwarcie prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 1

    Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która.


Top