Własność lokali

  • ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r
    ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r
    Dodany: 2020-02-20 | Kategoria: Własność lokali | Komentarze: 1

    ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,.


Top