Zatrudnianie cudzoziemców

  • Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje
    Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców | Komentarze: 0

    Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje cudzoziemcowi wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania.


Top