Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje

Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje

Legalna pobyt cudzoziemca jakie wynagrodzenie przysługuje cudzoziemcowi wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także czy cudzoziemiec może przebywać i pracować bez stempla w paszporcie i bez potwierdzenia złożenia wniosku! do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, jakich znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców powiązane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną także przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Top