Zatrudnianie

  • kiedy można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji w dniu 1
    kiedy można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji w dniu 1
    Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zatrudnianie | Komentarze: 0

    kiedy można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci.


Top